חיפוש

עצמאות היא יכולת על להסתדר בחיים.

אל תציעו עזרה לילדיכם, עד שהם יבקשו עזרה.

זה קשה, ובכל זאת, תנו להם לנסות, לטעות, להכשל, לקום ולנסות שוב.

רק ככה הם יאמינו בעצמם.

רק ככה הם ידעו להסתדר בסערות החיים.